Kanali i distributorit

Distributor Channel (2)
25341
Distributor Channel (5)

Organizata e regjistruar

Biznesi ligjor është kërkesa bazë

Reputacioni i korporatës

Keni aftësi të mira krediti dhe reputacion biznesi

Rrjeti i marketingut

Me rrjet shitjesh të pjekur dhe të qëndrueshëm

Aftësia financiare

Aftësi të mira të menaxhimit financiar

Distributor Channel (8)